Kinesitherapie

MANUELE THERAPIE

Manuele therapie zijn technieken die gebruikt worden voor het behandelen van musculoskeletale aandoeningen. Dit zijn aandoeningen van bot-, spier-, of peesstructuren.

PERINATALE REVALIDATIE

Behandeling van klachten door zwangerschap zoals oa. rugpijn, bekkeninstabiliteit of zwelling van de benen. Prenatale kinsitherapie is voornamelijk gericht op behandeling van deze klachten en het aanleren van bekkenbodemspiercontracties. Na de bevalling kan dan gestart worden met postnatale revalidatie waarbij de bekkenbodemspieroefeningen verder worden opgebouwd, en na verloop van tijd verstevigende oefeningen voor het hele lichaam kunnen worden uitgevoerd.

SPORT REVALIDATIE

Sport revalidatie voor de behandeling van sportletsels zoals spierscheuren, enkelverstuikingen, knieblessures,... Hierbij wordt de sporter begeleid om op een veilige manier te oefenen en sportactiviteiten te hervatten. Bovendien wordt advies gegeven ter preventie van nieuwe blessures. 

MDT MCKENZIE

Een wereldwijd gebruikte onderzoeks- en behandelmethode voor mensen met rug- en nekklachten al dan niet met uitstraling naar benen of armen, maar kan ook toegepast worden bij behandeling van andere gewrichten, zoals schouder en heup.

BEKKENBODEM REEDUCATIE

Urine-incontinentie is een vaak voorkomende klacht, dat in in de meeste gevallen volledig te genezen valt met eenvoudige kinesitherapeutische behandelingen. 

ORTHOPEDISCHE REVALIDATIE

Personen die een operatieve ingreep hebben ondergaan, ervaren vaak pijn, bewegingsbeperking en functieverlies t.h.v. het geopereerde lichaamsdeel. Het is belangrijk nadien goed begeleid te worden in het weer correct leren bewegen en belasten van dit geopereerde lichaamsdeel.

NEURLOGISCHE REVALIDATIE

Behandeling van personen met een neurologische aandoening. Hiertoe behoren een herseninfarct of -bloeding met verlamming, paraplegie, de ziekte van Parkinson, multiple sclerose of andere aantastingen van het zenuwstelsel. Tijdens de behandelingen staat dan ook het bevorderen van de zelfredzaamheid en ADL (activiteiten van het dagelijks leven) centraal. 

ADRES

Frederik Wouterslaan 21

1910 Kampenhout

TELEFOON

016 - 65 18 26