Kinesitherapie

MANUELE THERAPIE


Manuele therapie zijn technieken die gebruikt worden voor het behandelen van musculoskeletale aandoeningen. Dit zijn aandoeningen van bot-, spier-, of peesstructuren. De meest gebruikte vormen van manuele therapie zijn mobilisaties, manipulaties, fricties en massage. Elk Manueel Therapeutische behandeling start met een ondervraging gevolgd door een klinisch functie-onderzoek waarin we op zoek gaan naar de onderliggende oorzaak van de klacht.


 

MDT McKenzie


Mechanical Diagnosis and Treatment  is een wereldwijd gebruikte onderzoeks- en behandelmethode voor mensen met klachten aan het bewegingsapparaat. Deze methode is voornamelijk bekend geworden door de uitstekende resultaten bij rug- en nekklachten al dan niet met uitstraling naar benen of armen, maar kan ook toegepast worden bij behandeling van andere gewrichten, zoals schouder, heup,... Het doel van de methode is niet alleen de klachten zo snel mogelijk onder controle te krijgen, maar ook te zorgen dat deze in de toekomst zo min mogelijk terugkeren.

ADRES

Frederik Wouterslaan 21

1910 Kampenhout

TELEFOON

016 - 65 18 26

PERINATALE REVALIDATIE


Perinatale revalidatie kan opgedeeld worden in prenatale en postnatale kinesitharpie. Omwille van hormonale en  lichamelijke veranderingen die een vrouw ondergaat tijdens haar zwangerschap kunnen soms klachten ontstaan  zoals oa. rugpijn, bekkeninstabiliteit of zwelling van de benen. Prenatale kinsitherapie  is voornamelijk gericht op behandeling van deze klachten  en het aanleren van bekkenbodemspiercontracties. Na de bevalling kan dan gestart worden met postnatale revalidatie waarbij de bekkenbodemspieroefeningen verder worden  opgebouwd, en  na verloop van tijd verstevigende oefeningen voor het hele lichaam  kunnen worden uitgevoerd.


BEKKENBODEM REEDUCATIE


Urine-incontinentie is een vaak voorkomende klacht, dat in in de meeste gevallen volledig te genezen valt  met eenvoudige kinesitherapeutische behandelingen. Een goede voorlichting en bekkenbodemspieroefeningen vormen de basis van deze therapie, met  als doel de bekkenbodem terug te versterken.


REVALIDATIE


Sport revalidatie 

Sport revalidatie is gericht op het behandelen van sportletsels zoals spierscheuren, enkelverstuikingen, knieblessures,... Hierbij wordt de sporter begeleid om op een veilige manier te oefenen en sportactiviteiten te hervatten. Bovendien wordt advies gegeven ter preventie van nieuwe blessures. Zowel recreatieve als competitieve sporters kunnen hiervoor bij ons terecht.


Orthopedische revalidatie

Personen die een operatieve ingreep hebben ondergaan, ervaren vaak pijn, bewegingsbeperking en functieverlies t.h.v. het geopereerde lichaamsdeel. Dit kan bijvoorbeeld na een heelkundige ingreep van de heup, knie, voet, schouder, elleboog, hand, rug of bekken. Het is dan ook belangrijk nadien goed begeleid te worden in het weer correct leren bewegen en belasten van dit geopereerde lichaamsdeel.


Neurologische revalidatie

Neurologische revalidatie is de behandeling van personen met een neurologische aandoening. Hiertoe behoren een herseninfarct of -bloeding met verlamming, paraplegie, de ziekte van Parkinson, multiple sclerose of andere aantastingen van het zenuwstelsel. Een letsel van het zenuwstelsel kan uiteenlopende en ingrijpende effecten hebben op het algemene welzijn van de patiënt. Tijdens de behandelingen staat dan ook het bevorderen van de zelfredzaamheid en ADL (activiteiten van het dagelijks leven) centraal.  Afhankelijk van de individuele problemen kan er getraind worden op  spierkracht, coördinatie, evenwicht, stappen,...